ÚvodZákladní informace

Základní informace

Pojištění GDPR je určeno pro ty, kteří jsou v každodenním styku s citlivými a důvěrnými daty svých klientů, zaměstnanců či obchodních partnerů. 

Poskytneme vám individuální podmínky dle skutečných potřeb a požadavků na zabezpečení.

 

Neoprávněné nakládání s daty
 • Neúmyslné shromažďování dat v nadměrném rozsahu
 • Porušení vnitropodnikových předpisů pro nakládání s daty ze strany zaměstnanců

 

Únik dat
 • Napadení počítačové sítě hackery či viry
 • Lidský faktor – neúmyslné zpřístupnění dat
 • Úmyslné zpřístupnění (např. bývalým zaměstnancem)

 

Pojištění hradí
 • Náklady spojené s šetřením Úřadu pro ochranu osobních údajů pro porušení předpisů o ochraně osobních údajů
 • Pokuty uložené ÚOOÚ (až 4% obratu nebo 20 000 000 EUR)
   
Volitelné rozšíření
 • Zásahy IT specialistů při neoprávněném přístupu k osobním údajům vč. preventivních zásahů
 • Náklady na PR specialisty, vyjednavače při vydírání, výkupné a další

Kontakt

Jiří Chvojka

Specialista pojištění umění a sbírek

+420 736 529 835

jiri.chvojka@insia.com